Biệt thự nguyên thủ trong khuôn viên Trung tâm hội nghị Quốc Gia

Xây dựng 10 biệt thự, khu tiếp đón – Nhà hàng và toàn bộ hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm hội nghị Quốc gia. Khu biệt thự cao cấp rộng 5 ha sẽ dành cho khách trong và ngoài nước đến ở trong thời gian tham dự hội nghị tại khuôn viên Trung tâm hội nghị quốc gia. 10 biệt thự cao cấp, bao gồm cả sân vườn sẽ được xây dựng trong diện tích 5ha. Biệt thự được thiết kế sang trọng, hiện đại để đón được các nguyên thủ quốc gia, du khách trong và ngoài nước trong thời gian tham dự tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

Ngày ký hợp đồng: 30/06/2009

Ngày hoàn thành: 03/2011

Giá hợp đồng: 126.896.488.000 đồng

Chủ Đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Phát triển GTĐT Hà Nội

© 2013 Song Hong No.1 Construction .,JSC. All Rights Reserved. Tuesday the 24th.