Nhà ở sinh viên KS2 - 5 tầng - Đại học Thái Nguyên

Hợp đồng thi công xây dựng số 376/2009/HĐXD về việc thi công XD công trình Xây lắp nhà ở sinh viên KS2 - 5 tầng - Đại học Thái Nguyên

 

Ngày ký hợp đồng 22/09/2009

Ngày hoàn thành 01/08/2010

Giá hợp đồng 12.015.214.000 đồng

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng các công trình nhà ở sinh viên Đại học Thái Nguyên

Tên chủ đầu tư: Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - TP. Thái Nguyên.

© 2013 Song Hong No.1 Construction .,JSC. All Rights Reserved. Tuesday the 24th.