Trụ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội

Trụ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội là một công trình đảm bảo chất lượng, sự bền vững, tính mỹ quan như mô hình thiết kế.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh, thành quả ngày hôm nay có được là một quá trình nhiều khó khăn, vất vả, qua đó thấy được trách nhiệm nặng nề của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và của nhà thầu để hoàn thành một trụ sở khang trang tương xứng với nhiệm vụ, chức năng của Cục.

Giá trị thực hiện : 28 tỷ đồng

Địa điểm : Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Chủ đầu tư : Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Sông Hồng 1.

© 2013 Song Hong No.1 Construction .,JSC. All Rights Reserved. Tuesday the 24th.