Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 02/7, Công ty CP Xây dựng số 1 Sông Hồng đã trọng thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Tổng giám đốc Tổng công ty CP Sông Hồng Phạm Văn Nghĩa đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội...

Tham dự Đại hội, đại diện lãnh đạo Tổng công ty CP Sông Hồng có đồng chí Phạm Văn Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty. Về phía lãnh đạo Công ty có đồng chí Mai Văn Đông - Phó Tổng giám đốc TCT CP Sông Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 1 Sông Hồng; đ/c Lưu Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; cùng các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty và đại diện các cổ đông trong toàn Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP xây dựng số 1 Sông Hồng Diễn ra trong không khí trang trọng, đoàn kết và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật, thể hiện tinh thần tập trung trí tuệ, dân chủ nhằm xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh, đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của 100% cổ đông tham dự về các nội dung quan trọng của Công ty như báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức dự kiến; Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán...

Năm 2013, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp, cho nên đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNVLĐ, Công ty CP Xây dựng số 1 Sông Hồng đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được nhiều thành quả quan trọng. Tổng giá trị SXKD năm 2013 của đơn vị thực hiện 350.491 tỷ đồng, đạt 116,8% KHN; doanh thu thực hiện 298,145 tỷ đồng, đạt 121,2%; cổ tức dự kiến đạt 10,5%, thu nhập bình quân 4,550 triệu đồng/người/tháng. HĐQT Công ty với vai trò đại diện cho các cổ đông đã làm việc nỗ lực để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời, phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị và triển khai thành công trên nhiều lĩnh vực, từ công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, xây lắp, tài chính, đầu tư... đến giám sát, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD đều có những bước phát triển mới, tổ chức bộ máy ổn định phát triển, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho, đồng thời hoàn thành xong công tác tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng, đảm bảo được tỷ lệ góp vốn của các cổ đông hiện hữu.

Phát huy những thành quả đã đạt được, xác định mục tiêu bám sát thị trường, đảm bảo an toàn nguồn vốn, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động và quyền lợi của cổ đông, năm 2014 Công ty CP Xây dựng số 1 Sông Hồng xây dựng chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh 320 tỷ đồng, doanh thu 250 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 10%. Bên cạnh đó, Công ty CP Xây dựng số 1 Sông Hồng tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện và ban hành quy chế quản lý phù hợp, cải tiến phương thức quản lý theo hướng chuyên sâu, gọn nhẹ nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả SXKD; Đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; Đảm bảo nguồn lực tài chính, con người, thiết bị để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2014...

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty CP Sông Hồng phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Văn Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty CP Sông Hồng đã ghi nhận những kết quả đạt được về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Nhấn mạnh một số vấn đề trong công tác xây dựng định hướng chiến lược phát triển của Công ty CP xây dựng số 1 Sông Hồng giai đoạn phát triển mới, đồng chí Phạm Văn Nghĩa yêu cầu đơn vị xác định rõ chiến lược phát triển SXKD phù hợp với năng lực và thế mạnh của mình; đẩy mạnh tái cơ cấu; rà soát các quy trình kiểm soát nội bộ; đẩy mạnh công tác quản lý, thanh quyết toán các công trình; công tác đầu tư trang thiết bị và nguồn nhân lực; có cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực; tập trung triển khai các công trình, dự án đầu tư có hiệu quả...

Tại Đại hội, các cổ đông đã sôi nổi tham gia thảo luận, đề xuất những giải pháp tích cực nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển mạnh mẽ của đơn vị, đồng thời biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP xây dựng số 1 Sông Hồng với sự nhất trí, đồng thuận của 100% cổ đông tham dự Đại hội.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thảo luận sôi nổi với những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP xây dựng số 1 Sông Hồng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tiếp thu các ý kiến đóng góp mang tính định hướng của lãnh đạo Tổng công ty CP Sông Hồng và các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của các cổ đông, phát huy tinh thần của Đại hội, Công ty CP xây dựng số 1 Sông Hồng chắc chắn sẽ thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch năm 2014, tiếp tục phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.

Hình ảnh ghi nhận tại Đại hội

dd1

dd2

Đ/c Phạm Văn Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng giám đốc TCT CP Sông Hồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

© 2013 Song Hong No.1 Construction .,JSC. All Rights Reserved. Tuesday the 24th.