Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng công ty CP Sông Hồng thành công tốt đẹp

U5Ngày 29/6/2012, tại trụ sở Tổng công ty CP Sông Hồng số 70 An Dương - Tây Hồ - Hà Nội đã trọng thể diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty CP Sông Hồng...

 

Tham dự Đại hội, đại diện lãnh đạo Tập đoàn CNXD Việt Nam có ông Lê Văn Châu - TV HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn; Đại diện lãnh đạo các đối tác của Tổng công ty, tư vấn kiểm toán, Công ty CP chứng khoán Sài Gòn Hà Nội. Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty CP Sông Hồng có ông Nguyễn Quang Mẫn - TV HĐTV Tập đoàn CNXD Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Sông Hồng; ông Đặng Tiên Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Kiều Văn Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; ông Nguyễn Văn Hiến - UV BTV Đảng ủy, UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; bà Phùng Minh Bằng - UV BTV Đảng ủy, UV HĐQT, Kế toán trưởng Tổng công ty; các thành viên trong BTV Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, BTV Công đoàn, Đoàn thanh niên, Trưởng các phòng ban chức năng Tổng công ty, lãnh đạo các Công ty TNHH MTV, Công ty con của Tổng công ty tại Hà Nội cùng toàn thể các cổ đông - những tổ chức, cá nhân đang quan tâm, ủng hộ và tham gia đóng góp cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty CP Sông Hồng.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty CP Sông Hồng được tổ chức và diễn ra trong thời điểm nhân dân cả nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng vào quyết sách của Bộ Chính trị về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Toàn thể CBCNVLĐ Tổng công ty CP Sông Hồng đang nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất trên các nhà máy, công trường trọng điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, chào mừng kỷ niệm 54 năm thành lập Tổng công ty CP Sông Hồng, góp phần trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD của Tổng công ty CP Sông Hồng nói riêng, của Tập đoàn CNXD Việt Nam và Ngành Xây dựng cả nước. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty CP Sông Hồng có nhiệm vụ báo cáo đánh giá khách quan công tác chỉ đạo, quản lý, kết quả SXKD đạt được trong năm 2011, đồng thời xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 với nguyên tắc công khai, dân chủ nhằm đưa ra các quyết nghị đúng đắn, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Tổng công ty CP Sông Hồng và lợi ích của các cổ đông.

 

Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty CP Sông Hồng trong năm 2011, ông Nguyễn Quang Mẫn - TV HĐTV Tập đoàn CNXD Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Sông Hồng cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Tập đoàn CNXD Việt Nam, sự đoàn kết nhất trí trong Ban Lãnh đạo và nỗ lực thi đua của toàn thể CBCNVLĐ, năm 2011 Tổng công ty CP Sông Hồng đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch, đạt tổng giá trị SXKD 5.049 tỷ đồng, doanh thu 3.431 tỷ đồng, lợi nhuận 17,755 tỷ đồng, nộp ngân sách 36,85 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 5 triệu đồng/người/tháng. HĐQT Tổng công ty CP Sông Hồng với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo vai trò đại diện cho các cổ đông đã làm việc nỗ lực để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời và chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Tổng công ty nhằm triển khai thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011. Với nhiều quyết sách kịp thời, phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị, nhiệm vụ SXKD năm 2011 của Tổng công ty CP Sông Hồng đã được triển khai thành công trên nhiều lĩnh vực, từ công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, xây lắp, tài chính, đầu tư... đến giám sát, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD đều có những bước phát triển mới, tổ chức bộ máy ổn định phát triển, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy thế mạnh đã đạt được, căn cứ vào tình hình thực tế, năm 2012 Tổng công ty CP Sông Hồng quyết tâm thực hiện mục tiêu tổng giá trị sản lượng 4.200 tỷ đồng, doanh thu 3.711 tỷ đồng, lợi nhuận 18,5 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10,8%. Bên cạnh đó, Tổng công ty CP Sông Hồng tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện và ban hành quy chế quản lý phù hợp, cải tiến phương thức quản lý theo hướng chuyên sâu, gọn nhẹ nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả SXKD; Đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; Đảm bảo nguồn lực tài chính, con người, thiết bị để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2012; Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông; Tiếp tục phát triển, khẳng định vị trí, uy tín và thương hiệu của Tổng công ty trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất trong nước và khu vực...

 

Tiếp theo chương trình, Tổng giám đốc Tổng công ty CP Sông Hồng Đặng Tiên Phong đã báo cáo chi tiết trước Đại hội về kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 và các giải pháp cụ thể để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2012 nhằm đảm bảo định hướng phát triển minh bạch, hiệu quả và bền vững. Cùng với báo cáo của Ban Tổng giám đốc là các báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012...

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Văn Châu - TV HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn CNXD Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng công ty CP Sông Hồng. Để đơn vị phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Tổng giám đốc Tập đoàn CNXD Việt Nam nhấn mạnh đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, triển khai các dự án đầu tư hiệu quả, đảm bảo lành mạnh hóa công tác tài chính, tiếp tục phát triển mạnh mẽ thương hiệu Tổng công ty CP Sông Hồng, góp phần tích cực vào sự phát triển vững mạnh của Tập đoàn CNXD Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

 

Tại Đại hội, các cổ đông đã sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến mang tính xây dựng và đề xuất những giải pháp tích cực nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển mạnh mẽ của Tổng công ty CP Sông Hồng, đồng thời biểu quyết thông qua các nội dung đã được báo cáo. Đại hội cũng đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty CP Sông Hồng với sự nhất trí, đồng thuận của 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thảo luận sôi nổi với những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty CP Sông Hồng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tiếp thu các ý kiến đóng góp mang tính định hướng của lãnh đạo Tập đoàn CNXD Việt Nam và các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của các cổ đông, phát huy tinh thần của Đại hội, Tổng công ty CP Sông Hồng chắc chắn sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2012, tiếp tục phát triển ổn định và bền vững trong thời kỳ hội nhập.

 

Hình ảnh ghi nhận tại Đại hội

U1

U2

U3

U4

U6

U7

U8

U9

U11

U12

U10

 

Theo Songhongcorp.

© 2013 Song Hong No.1 Construction .,JSC. All Rights Reserved. Tuesday the 24th.